Om oss

 

Den lille traktoren Gråtass® er et registrert varemerke eid av Fantasi-Fabrikken® AS. Hele universet, karakterene, navn og alle manus er skapt og utarbeidet av Morten Myklebust i Fantasi-Fabrikken AS.

 

Med Gråtasskonseptet menes fellesbetegnelsen for enhver aktivitet knyttet til figuren Gråtass, dennes barnekultur, univers inkludert Hoggerudklanen og Hoggeriet og annet som kan føres, tilknyttes eller utnyttes i denne forbindelse.


Konseptet er stadig under utvikling og suppleres fortløpende med nye figurer, produkter og aktiviteter.

Ved spørsmål knyttet til rettigheter kan Fantasi-Fabrikken kontaktes på tlf 33 30 10 30.

Det er ikke tillatt å kopiere hele eller deler av www.gratass.no til noe annet område på intenett. Det kan heller ikke trykkes hele eller deler av innholdet fra siden eller publiseres i noe annet medium. Ved utnyttelse eller bruk av materiale som går under opphavsrett uten opphavsmannens tillatelse er forbudt i følge norsk/internasjonal lov. Det kan føre til erstastnings- og straffeansvar.